Terapia

Terapia – to całość środków terapeutycznych, które mają na celu zmianę (modyfikację) reakcji (zachowania) poprzez wykorzystanie mechanizmów uczenia, które w znacznej mierze opierają się na warunkowaniu instrumentalnym – te sposoby nazywamy terapiami behawioralnymi. Ujmując to krótko – terapie behawioralne oduczają reakcji niepożądanych i uczą reakcji prawidłowych.


Terapie poznawcze – to takie, które oddziaływują na sposób odbioru otoczenia przez zwierzę, czyli dostarczają psu / kotu informacji, które nie są związane bezpośrednio z niepożądanym zachowaniem, ale zmniejszają prawdopodobieństwo jego wystąpienia w kontekście uczuciowym lub społecznym. Terapie te wymagają znajomości etologii (psiej, kociej).


Terapie systemowe pozwalają wniknąć w cały system relacji - są bardzo istotne, ponieważ kierują na zmiany w sposobie wzajemnej komunikacji , jednolitych oczekiwań od zwierzęcia, spójności działań. W tej terapii chodzi o elementy społeczno – uczuciowe, które niekiedy utrudniają zmianę struktury rodzinnej, a czasem całego systemu ze zwierzakiem włącznie. Terapia systemowa opiera się na:
- etologii ludzkiej i zwierzęcej,
- psychologii (dział terapii systemowej).


W praktyce, zoopsycholog, najczęściej łączy ze sobą poszczególne terapie, ponieważ techniki te wzajemnie się uzupełniają i wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest proste usunięcie nieprawidłowego zachowania zwierzęcia - mają swoje zastosowanie.

Zwierzęta i przyroda