Podstawy prawne

Zawód zoopsychologa został wprowadzony na listę zawodów Ministerstwa Pracy w dniu 1. lipca 2007r.


Zadania zawodowe zoopsychologa to:

  • przeprowadzenie rozmowy z właścicielem lub właścicielami zwierzęcia domowego i na podstawie uzyskanych do nich informacji, wyjaśnienie przyczyny problemu i uzyskanie optymalnych rozwiązań,
  • obserwacja zachowań zwierzęcia domowego oraz środowiska, w którym żyje, aby lepiej rozpoznać problem,
  • wybór i przedstawienie właścicielowi określonej terapii zachowań, które powinien przeprowadzić, aby usunąć lub zredukować problem z zachowaniem zwierzęcia,
  • udzielanie porad w zakresie prawidłowej socjalizacji i wychowania młodych zwierząt domowych, jak również porad w przypadku adopcji zwierząt ze schroniska,
  • pomoc przy wyborze zwierzęcia, ocena stanu psychicznego i osobowości zwierzęcia, przeprowadzanie testów psychicznych,
  • opiniowanie zachowań zwierząt domowych w różnych sytuacjach, oraz ocena warunków i przygotowania właścicieli do utrzymywania tych zwierząt,
  • propagowanie właściwego stosunku społeczeństwa do zwierząt domowych, doradztwo w zakresie relacji między zwierzętami domowymi a społeczeństwem
Zwierzęta i przyroda