» Koty, psy i my.

O problemach w zachowaniu psów i kotów – ogólnie.


Chcę państwu dzisiaj przybliżyć, znaczenie i rolę zawodu zoopsycholog.
Zoopsycholog, to specjalista od zachowań psów i kotów oraz relacji człowiek – zwierzę towarzyszące.
Przyjmując za wyjściową tezę, że każde zachowanie psa lub kota jest komunikatem, można na tej podstawie określić stan emocjonalny – w jakim na chwilę obecną – zwierzęta te się znajdują.
Komunikacja społeczna jest bardzo istotna u zwierząt żyjących w grupie, jak np. pies.
Zwierzęta towarzyszące oprócz języka werbalnego (słowa) i niewerbalnego (gesty), mocno odbierają nasze emocje.
Często zdarza się, że na określone bodźce, zaczynają reagować w sposób jaki reaguje właściciel, np.: lękiem, obawą przed czymś lub kimś, agresją, zdenerwowaniem, ponieważ odbierają te emocje, mimo że właściciele chcą je przed zwierzętami ukryć.
Na zachowanie zwierząt wpływają również zachowania instynktowne, które pojawiają się bez wcześniejszego uczenia. Zachowanie to, jest typowe dla wszystkich osobników danego gatunku.
Instynkt jest siłą pobudzająca do działania, o bardzo motywującym znaczeniu, jak np.: głód, potrzeba oddychania, popęd seksualny, które mają swoje źródło w biologii jako wrodzone, mające na celu zaspokojenie swoich potrzeb.
Na zachowanie zwierząt również, a raczej przede wszystkim ma wpływ socjalizacja, czyli faza rozwoju szczeniąt i kociąt, kiedy to zwierzęta poznają otoczenie, bodźce z niego płynące, zapoznają się z innymi gatunkami zwierząt, w tym z ludźmi, odgłosami i różnego rodzaju dźwiękami.
Jest to faza, która ma wpływ na jakość stosunków z człowiekiem oraz z innymi gatunkami zwierząt, z którymi będą się stykać w przyszłości.
Nie bez znaczenia jest środowisko w jakim żyje zwierzak i jego najbliższe otoczenie.
Co jest zadaniem zoopsychologa, kiedy właściciel zgłosi problem z zachowaniem swojego psa/kota?

  • musi dotrzeć, podczas wywiadu i obserwacji do przyczyn, które składają się na takie zachowanie zwierzęcia, a przyczyn może być wiele;
  • zmienić w trakcie odpowiednio dobranej terapii zachowanie psa/kota, często nie wpływając bezpośrednio na zwierzę, tylko np. zmianę sposobu postrzegania zwierzaka przez właściciela i całą rodzinę (nie jest agresywny, tylko się boi), nie drapie mebli, bo jest złośliwy (tylko znaczy swój teren);
  • wspólnie z właścicielami opracować plan działania, w którym zmianie ulegną zachowania ludzi, co wpłynie na zachowanie zwierząt (nie karmię psa przy stole);
  • razem z właścicielami określić raz na zawsze miejsce zwierzaczka w rodzinie (ustalenie hierarchii);
  • dokonanie tego wszystkiego w przyjazny, akceptowany przez psa/kota sposób.

Na zakończenie jedna uwaga: można spowodować, że pies będzie siedział spokojnie w domu, ale czy przestanie się bać, czy będzie bardziej samodzielny?

W tym miejscu dochodzimy do sedna sprawy… Zoopsycholog to ktoś, kto dba o dobre samopoczucie całej rodziny i zwierzęcia, które jest jej integralną częścią oraz o dobre kontakty z otoczeniem (bardzo ważne również dla psa / kota)!Zwierzęta i przyroda