O pracy

Moja praca ma charakter mediacyjny. Pozwala właścicielowi zwierzęcia spojrzeć na problem z jego strony, uświadomić cały system motywacyjny, jakim kieruje się pies. Wychowywanie oparte na zasadach nagradzania, kiedy karą jest jedyne wycofanie nagrody, pozwala na zbudowanie mocnej, wzajemnej więzi. Proste, jasno sformułowane komunikaty, zrozumiałe dla psa, pozwalają mu wyciszyć się, zaufać właścicielowi i wypełniać z radością jego polecenia. Zajęcie moje nie jest tresurą (chociaż zawiera jej elementy), to umiejętność przystosowania się psa do różnych warunków, tolerowania innych zwierząt i ludzi. To nauka nabywania pewności siebie w różnych miejscach i sytuacjach. To tak na dobrą sprawę, dobre samopoczucie psa. Musi to nastąpić na linii właściciel - pies. Pies ufa właścicielowi, ufając uspokaja się i zmienia swoje postępowanie. Podejmując się terapii w celu wyeliminowania niepożądanych zachowań psa lub kota, przyglądam się również systemowi, czyli rodzinie i środowisku wśród których żyje i wychowuje się pies / kot.


Często, to zakłócenia tego systemu wpływają na zachowanie zwierzęcia. Niekiedy trzeba coś przeorganizować, pozmieniać. Bywa, że drobne korekty potrafią zdziałać cuda, ale bywa i też tak, że zachowanie psa / kota są jż tak ugruntowane, że mało co można naprawić. Dlatego tak ważne jest, żeby jak najszybciej rozpocząć » terapię «.

Podsumowując - moja praca, to pomoc właścicielowi w celu dostrzeżenia całej złożoności problemu i sposobach poradzenia sobie z nimi. To też porada, co ma zmienić w swoim zachowaniu, lub otoczeniu psa właściciel, aby uzyskać zmianę zachowania swojego pupila.


Jeżeli Twój pupil ma problem, zapraszam do kontaktu.

Zwierzęta i przyroda