» Spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą.

Majówka w bibliotece :)


Dwoma spotkaniami z moimi przyjaciółmi – dziećmi z klas trzecich „A” i „B” ze Szkoły Podstawowej nr 7 zakończyłam pierwsze półrocze 2011r. Spotkania, jak wszystkie dotąd, były ciekawe, obfitujące w szereg trafnych spostrzeżeń i uwag – po raz kolejny świadczący o wielkiej wrażliwości i otwartych sercach dzieci.

Zauważam również, że słowo Zoopsycholog – które stosuję zamiennie z określeniem „Specjalista do spraw relacji Człowiek – Zwierzę mu towarzyszące” – jest właściwie i coraz częściej rozumiane. Bardzo mnie cieszy, że dzieci pojmują, że miłość do zwierząt, powinna opierać się głównie na odpowiedzialności i szacunku dla nich. W imieniu psów, kotów – dziękuję wam za to. 

Dziękując również za wiosnę w mieszkaniu, życzę wspaniałych, udanych WAKACJI i dobrch świadectw!Zwierzęta i przyroda